Picture glimpse/ 图片掠影

图片掠影

联系我们:

对外经济贸易大学

中国国际品牌战略研究中心

服务热线:010-52180771

地          址:北京市朝阳区惠新东街10号

                   对外经济贸易大学求真楼

                   434房间第二办公区

地          址:北京市丰台区南四环西路

                    186号汉威国际广场

                    二区3号楼5M层